மாவட்டம் : தூத்துக்குடி 

ஒன்றியம் :  கருங்குளம்

 
     
வரிசை எண் விபரம் அளவு  பாகுபாடு
1 சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து  3.25 மீ -
2 சராசரி மழை அளவு

 611 மி.மீ

-
3 நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை - மித அபாயகர நிலை
4 பொதுவான நிலநீர்த் தரம்  - மிதமானது
5 கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு 290 - 1832  மி.கி/லி
6 வீட்டு உபயோகத்திற்கு - மிதமானது
7 விவசாய உபயோகத்திற்கு - உகந்தது
8 பாறை அமைப்பு   (மீட்டரில்) த.ம - 2 மேல் மண்
    2 - 4 மணல்
    4 -35 நொறுங்கிய பாறை
    >35 கடினப்பாறை
9 கிணறு வகை   திறந்த வெளிக் கிணறு
10 பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) 30  

த.ம. - தரை மட்டத்திலிருந்து

 

வேறு ஒரு ஒன்றியத்தைப் பற்றி அறிய

 
     
 

முதல் பக்கம்