மாவட்டம் : சென்னை  
 
     
வரிசை எண் விபரம் அளவு  பாகுபாடு
1 சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து

 4.05 மீ

-
2 சராசரி மழை அளவு

 1176மி.மீ

-
3 நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை -  
4 பொதுவான நிலநீர்த் தரம்  - மிதமானது
5 கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு

689 - 2967

மி.கி/லி
6 வீட்டு உபயோகத்திற்கு - மிதமானது
7 விவசாய உபயோகத்திற்கு - உகந்தது

 

 

 

வேறு ஒரு மாவட்டத்தைப் பற்றி அறிய

 
     
 

முதல் பக்கம்