உலகத் தமிழ்ச் செம்மொழி மாநாட்டில் நடைபெறும் தமிழ் இணைய கண்காட்சியில் பொதுப்பணித்துறையின் நில நீர்ப் பிரிவின் அரங்கத்தினை பார்வையிட்ட  மாண்புமிகு துணை முதல்வர் மற்றும் அமைச்சரின் புகைப்படங்கள்

   
   

இந்த இணையதளம் சிறப்புடன் அமைய ஆலோசனை வழங்கிய மாண்புமிகு தகவல் தொழில் நுட்பத்துறை அமைச்சர்

அடுத்தப் பக்கம்