மாவட்டம் : புதுக்கோட்டை 

ஒன்றியம் : திருவரங்குளம்

 
     
வரிசை எண் விபரம் அளவு  பாகுபாடு
1 சராசரி நிலநீர் மட்டம் தரைமட்டத்திலிருந்து  11.70 மீ -
2 சராசரி மழை அளவு 839 மி.மீ -
3 நிலத்தடி நீர் நுகர்வு நிலை - மித அபாயகர நிலை
4 பொதுவான நிலநீர்த் தரம்  - உகந்தது
5 கரைந்துள்ள மொத்த உப்பின் அளவு 142 - 700 மி.கி/லி
6 வீட்டு உபயோகத்திற்கு - உகந்தது
7 விவசாய உபயோகத்திற்கு - உகந்தது
8 பாறை அமைப்பு (மீட்டரில்) 0-4 களிமண்
    4-30 மணல் கலந்த களிமண்
    > 30 களிமண்
9 கிணறு வகை   குழாய்கிணறு
10 பரிந்துரைக்கப்படும் ஆழம் (மீட்டரில்) 45  

 

 

வேறு ஒரு ஒன்றியத்தைப் பற்றி அறிய

 
     
 

முதல் பக்கம்